Jezioro Narie - dla wędkarzy

Jezioro Narie to jedno z największych jezior Pojezierza Iławskiego leżące na wschód od Morąga.

Zbiornik ma wyjątkowo dobrze rozwiniętą linię brzegową i bardzo urozmaicony kształt z kilkunastoma wyspami. Rzeźba dna jest również niejednorodna, z licznymi głęboczkami i górkami podwodnymi. Brzegi są wysokie, miejscami strome. Małe kępy lasu występują wokół północnej części jeziora oraz od strony południowej.

Jezioro Narie jest zbiornikiem sielawowym. Tak, tak sielawowym, choć ryby tej jest tutaj już naprawdę niewiele. Odmienny charakter ma położona w północno-wschodniej jego części zatoka zwana Ponarami. Reprezentuje ona sandaczowy typ jeziora.

Jezioro Narie zajmuję dość dużą powierzchnię 1240 ha i wraz z malowniczymi dziewiętnastoma wyspami (niektórzy podają, że są 24), zatokami, półwyspami, zachęca do żeglowania i wypraw. Jezioro składa się z głównego akwenu (podzielonego półwyspem Kretowiny na część wschodnią i zachodnią), długiej rynny biegnącej z południa na północ oraz części północno-wschodniej nazywanej Ponarskim Kątem. Północna rynna jeziora ma strome, zalesione brzegi.
Jezioro Narie posiada pierwszą klasę czystości wody, której przezroczystość sięga ponad 5 m i w całości objęte jest zakazem używania jednostek pływających z napędem spalinowym.
Roślinność wynurzona występuje dość wąskim poprzerywanym pasem wzdłuż około 3/4 długości linii brzegowej. Wśród szuwarów przeważa trzcina, pałka wąskolistna i sitowie jeziorne. Roślinność zanurzona niezbyt obficie porasta łagodniejsze stoki ławicy przybrzeżnej; jest gatunkowo urozmaicona, przeważają ramienice moczarka kanadyjska, mech wodny i rdestnica przeszyta. Bardzo strome przybrzeżne partie dna pozbawione są roślinności zanurzonej. Większe powierzchnie łąk podwodnych znajdują się wokół wysp i u przewężenia z Ponarami.

Szczupak z J. Narie

Pogłowie ryb można uznać za urozmaicone, z przewagą płoci, leszcza, okonia, szczupaka i węgorza. Występuje też wspomniana sielawa, sieja (tej już dawno nie widziałem) i miętus.

 

 

 

Jezioro Narie leży w górnej części dorzecza Pasłęki i zasilane jest wodą z czterech małych sąsiednich jezior (Ponapry Duże i Małe, Czarne, Trędla) oraz z pól i źródlisk wypływających w wielu miejscach stromych i wysokich nadbrzeży. Odpływ w północnej zatoce jeziora daje początek rzece Milakówce.
Wokół jeziora leży kilka wsi; Woryty, Gulbity, Ponary, Lusajny, Kretowiny.
Brzegi jeziora, a zwłaszcza południowy półwysep Kretowiny zagospodarowane są turystycznie, z licznymi ośrodkami wypoczynkowymi. Wokół jeziora liczne drogi, w części utwardzone, o dobrej nawierzchni. Jezioro objęte jest tzw. strefą ciszy.
Jezioro Narie na dzień dzisiejszy dla wędkarzy przedstawia się mimo wszystko mało zachęcająco. Szczególnie jeśli chodzi i tych z nich, którzy przede wszystkim chcą złowić, a nie tylko łowić. Akwen został silnie wyeksploatowane, a w powiązaniu z jego powierzchnią i głębokością, bieżące zasoby ryb nie gwarantują sukcesów w połowach. Wybierając się tutaj należy uzbroić się w cierpliwość i nastawić głównie na relaks i odpoczynek, niż na jakąś konkretną rybę.

Jezioro Narie - KretowinyTym niemniej i Jezioro Narie i Kretowiny stanowią ciekawą propozycję wypoczynku w okresie letnim stanowiąc alternatywę dla właściwych jezior mazurskich.