Plan jeziora Narie

Plan jeziora Narie – poniżej prezentujemy plan batymetryczny wskazujący podstawowe dane dotyczące głębokości oraz przebieg linii brzegowej dla nieco lepszej orientacji.

 

Plan jeziora Narie prezentowany w tej formie to oczywiście początek drogi w poznawaniu tego zbiornika. Aby z większą dokładnością odczytać zawarte na nim informacje, można skorzystać z opcji „pokaż obrazek”. Po kliknięciu najpierw na plan (powiększy się), klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję „pokaż obrazek”. Plan wówczas można powiększyć i swobodnie odczytać głębokości:)

 

Obecnie plany batymetryczne są coraz rzadziej wykorzystywane głownie w związku z upowszechnieniem się echosond. Tym niemniej, dla tak dużego zbiornika wodnego, mimo wszystko wydaje się, że jest to dobre źródło informacji i spore ułatwienie – szczególnie dla osób poznających dopiero ten akwen.

Plan jeziora Narie prezentuje również m.in. Morąski Klub Żeglarski Keja, na którego stronach internetowych można odnaleźć wiele ciekawych i przydatnych informacji szczególnie dla tych, który lubią pożeglować.