Kretowiny telefony alarmowe

Kretowiny jako niewielka i w dodatku sezonowa miejscowość wypoczynkowa nie ma na swoim terenie żadnych oddziałów służb ratunkowych ani porządkowych.

Kiedyś funkcjonował sezonowy posterunek Policji (Milicji) oraz punkt medyczny – komu to przeszkadzało…

Kretowiny telefony alarmowe:

Policja – 997; komenda w Morągu ul. Mickiewicza 7 tel. 89 757 84 00
Straż Pożarna – 998; ul. Jagiełły 1 tel. 89 757 22 88
Pogotowie Ratunkowe – 999; ul. Dąbrowskiego 16
Straż Miejska w Morągu ul. Dworcowa 7 tel. 89 757 36 13
Pogotowie Gazowe – 992
Pogotowie Energetyczne – tel. 89 757 27 67
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne – tel. 89 757 28 65