Urząd Miejski w Morągu

Urząd Miejski w Morągu to siłą rzeczy nasz największy partner w zakresie pozyskiwania informacji nt. Kretowin.