Urząd Miejski w Morągu

Urząd Miejski w Morągu to siłą rzeczy nasz największy partner przy pozyskiwaniu informacji, szczególnie tych oficjalnych i urzędowo-administracyjnych, nt. Kretowin.

Zainteresowanych odsyłam do Biuletynu Informacji Publicznej, gdzie Urząd Miejski
w Morągu
ma swoją stronę. Znaleźć tam można, oprócz danych teleadresowych,
m.in. adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajdujące się na terenie Gminy Morąg.