Imprezy w Kretowinach, podobnie jak w innych miejscach, wpływają dodatkowo na atrakcyjność miejscowości. Jednak czy zawsze…

 

Dzisiaj udało mi się przygotować pismo z prośbą
o przedstawienie harmonogramu takich imprez
w Kretowinach planowanych na ten rok. Wysłałem je zarówno do Urzędu Miejskiego w Morągu, Starostwa Powiatowego w Ostródzie, jak i Morąskiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publiczne w Morągu.

Poniżej treść jednego z pism:

Adam Łobaczewski Gdynia, 30.01.2013
ul. Wolności 56/1
81-327 Gdynia

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Wydział Promocji Powiatu

dot. prośba o udostępnienie informacji nt. wydarzeń kulturalnych, sportowych
i rekreacyjnych w Kretowinach

 

   W związku z prowadzonymi pracami nad utworzeniem lokalnego serwisu internetowego dotyczącego Kretowin, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji, które zostaną opublikowane na jego stronach.
W tym miejscu zwracam się konkretnie o informacje dotyczące tzw. imprez o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, naukowym, towarzyskim lub sportowym, których organizatorem, współorganizatorem, patronem lub opiekunem jest Starostwo Powiatowe w Ostródzie i podległe mu jednostki.

   Oczywiście chodzi głównie o wydarzenia przewidziane na ten rok. Jednak jeśli harmonogram takich imprez nie jest jeszcze w pełni gotowy, wartościowe będą również informacje o planowanych lub zeszłorocznych (jeśli są cykliczne) wydarzeniach. Istotne będą przede wszystkim dane dot. terminu, miejsca i charakteru spotkania. W miarę upływu czasu informacje te będą uzupełniane i aktualizowane w taki sposób,
aby użytkownicy serwisu mieli dostęp do możliwie najświeższych wiadomości.

   Ponieważ zależy mi, aby serwis był wiarygodny i prezentował możliwie pełne informacje, prośbę o podobnej treści przesłałem m.in. do Urzędu Miejskiego w Morągu, Morąskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

   Serwis internetowy „w Kretowinach” będzie miał charakter typowo informacyjny. Jego odbiorców stanowić mają w założeniu głównie osoby planujące wypoczynek w tym miejscu lub na Warmii w większej skali. Ma również być źródłem informacji
dla mieszkańców Morąga i okolic. Tym samym dane, o których udostępnienie się zwracam, przyczynią się do pełniejszej prezentacji zarówno samych Kretowin,
jak i Morąga oraz szerzej gminy i powiatu. Zwiększy to również wiedzę nt. instytucji
i urzędów, które współuczestniczą w tworzeniu szeroko rozumianej oferty turystycznej naszego regionu.

   Wszystkie instytucje, urzędy, przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne, które będą miały swój udział w powstaniu treści zamieszczanych na stronach serwisu, liczyć mogą
na prezentację swojej oferty na stronach serwisu oraz na podziękowania umieszczone
w specjalnym jego dziale.

   W przypadku pytań lub wątpliwości co do przeznaczenia i wykorzystania w/w informacji pozostaję do dyspozycji. Adres korespondencyjny:
Adam Łobaczewski
ul. Wolności 56/1
81-327 Gdynia lub a.lobaczewski@wp.pl

Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź i liczę na pozytywne ustosunkowanie się
do mojej prośby.

Z poważeniem

 

Mam nadzieję, że otrzyma odpowiedź choć od niektórych adresatów. jednak znając sposób działania wielu instytucji publicznych, mam sporo wątpliwości.
Tak czy inaczej, od dziś czekam niecierpliwie na odzew, gdyż tzw. imprezy w Kretowinach niejednokrotnie mają charakter ponadlokalny i sprzyjają nie tylko spotkaniom towarzyskim, ale również promocji samych Kretowin i regionu.