Poprzednio pisałem, że otrzymałem odpowiedź
z Urzędu Miejskiego w Morągu nt. imprez
w Kretowinach. Nadawcą był Referat Sportu i Rekreacji, a imiennie – pan Leszek Biernacki, któremu serdecznie dziękuję za odzew.

W harmonogramie imprez sportowych realizowanych przez urząd są bieg, regaty oraz cykliczne turnieje piłki plażowej.

 

Podobne podziękowania kieruję do Eli Dziubińskiej – dyrektorki morąskiej biblioteki, która przesłała nam harmonogram imprez z zeszłego roku i zadeklarowała dostępu do tegorocznego kalendarza wydarzeń w miarę jego wypełniania się. Niestety, nie ma tam spotkań realizowanych w Kretowinach ani nawet na temat tej miejscowości.

W dalszym ciągu czekam na odpowiedzi od pozostałych adresatów mojej prośby…
w Kretowinach przecież dzieje się sporo…

W KretowinachNp. zmieniono przebieg granicy administracyjnej Kretowin.
Teraz „rozpoczynają się” zaraz
za skrzyżowaniem drogi z Morąga z drogą Świątki-Żabi Róg.